PATRONAT HONOROWY PATRONAT
policja rcb logo
logo PSP
3 SLTr SW logo NSG
Komendant Główny
Policji

Dyrektor Rządowego

Centrum Bezpieczeństwa

Wielkopolski Komendant
Wojewódzki PSP
Dowódca 3. Skrzydła
Lotnictwa Transportowego
 Dyrektor Okręgowy Służby
Więziennej w Poznaniu
Komendant Nadodrzańskiego
Oddziału Straży Granicznej

REGULAMIN LOSOWANIA VOCHERU I 

VI BIEG SŁUŻB MUNDUROWYCH RZGÓW 25 SIERPNIA 2018R.

§ 1

NAGRODA GŁÓWNA

 1. NAGRODĄ GŁÓWNĄ JEST VOCHER NA Voucher na obiad lub kolację dla dwóch osób ufundowany przez hotel Atut w Licheniu Starym.

§ 2

WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W LOSOWANIU

 1. W LOSOWANIU BIORĄ UDZIAŁ WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE:
  1. WZIĘŁY UDZIAŁ W Vi BIEGU SŁUŻB MUNDUROWYCH 25 SIERPNIA 2018R. W RZGOWIE (ZWANEGO DALEJ BIEGIEM)
  2. UKOŃCZĄ BIEG ZGODNIE Z REGULAMINEM,
  3. POTWIERDZĄ DOKUMENTEM SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ,
  4. BĘDĄ OBECNE PODCZAS LOSOWANIA NAGRODY, PO ZAKOŃCZENIU BIEGU W DNIU 25.08.2018R.
 2. UCZESTNIK NIE OTRZYMA NAGRODY W PRZYPADKU:
  1. NIEOBECNOŚCI PODCZAS LOSOWANIA I WRĘCZANIA NAGRÓD,
  2. UKOŃCZENIA BIEGU NIEZGODNIE Z REGULAMINEM.

§ 3

SKŁAD KOMISJI LOSUJĄCEJ ORAZ JEJ ZADANIA

 1. W SKŁAD KOMISJI LOSUJĄCEJ WCHODZĄ: TOMASZ MARCINEK i anna fedorowicz 
 2. PRZEWODNICZĄCYM KOMISJI LOSUJĄCEJ JEST TOMASZ MARCINEK
 3. ZADANIAMI KOMISJI LOSUJĄCEJ SĄ:
  1. TECHNICZNE ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE LOSOWANIA,
  2. USTALENIE LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W LOSOWANIU ZGODNIE Z PARAGRAFEM 2 NINIEJSZEGO REGULAMINU,
  3. ROZPATRYWANIE WSZELKICH SPRAW SPORNYCH,
  4. ZARZĄDZENIE PONOWNEGO LOSOWANIA, W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI ZWYCIĘZCY LUB INNEJ PRZYCZYNY. 
  5. NADZOROWANIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PRZEKAZANIEM NAGRODY.
  6. KOMISJA ZOSTAJE ROZWIĄZANA Z CHWILĄ PODPISANIA PRZEZ ZWYCIĘZCĘ REGULAMINU ORAZ POTWIERDZENIA ODEBRANIA NAGRODY
  7. W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH DOPUSZCZONE JEST PRZEKAZANIE NAGRODY OSOBIE NIEOBECNEJ W CZASIE LOSOWANIA, W TAKICH SYTUACJACH ZDANIE ROZSTRZYGAJĄCE MA KOMISJA LOSUJĄCA.

§ 4

LOSOWANIE NAGRODY

 1. LOSOWANIE NAGRODY ODBĘDZIE SIĘ 25.08.2017R. PO ZAKOŃCZENIU BIEGU W RZGOWIE NA SCENIE ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA BOISKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ.
 2. DOKŁADNA GODZINA LOSOWANIA ZOSTANIE PODANA DO OGÓLNEJ WIADOMOŚCI W DNIU IMPREZY PRZED ROZPOCZĘCIEM BIEGU ORAZ ZARAZ PO JEGO ZAKOŃCZENIU.
 3. OSOBĄ LOSUJĄCĄ BĘDZIE PRZEDSTAWICIEL hotelu atut W LICHENIU STARYM.
 4. PO WYLOSOWANIU ZWYCIĘZCA ZOSTANIE WYWOŁANY TRZYKROTNIE I MA 5 MINUT NA ZGŁOSZENIE SIĘ DO PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI. JEŻELI PO UPŁYWIE TEGO CZASU NIKT NIE ZGŁOSI SIĘ PO NAGRODĘ, PRZEWODNICZĄCY KOMISJI UNIEWAŻNIA LOSOWANIE I CAŁA PROCEDURA ROZPOCZYNA SIĘ OD NOWA, DO SKUTKU.
 5. ODEBRANIE NAGRODY PRZEZ WYLOSOWANĄ OSOBĘ JEST RÓWNOZNACZNE Z ZAKOŃCZENIEM PROCEDURY LOSOWANIA.
 6. NAGRODA NIE PODLEGA WYMIANIE NA ŚRODKI PIENIĘŻNE.

§ 5

WARUNKI ODBIORU I UŻYTKOWANIA NAGRODY

 1. PRZEKAZANIE NAGRODY NASTĄPI NIEZWŁOCZNIE PO PRZEPROWADZENIU LOSOWANIA.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W PRZYPADKU ODWOŁANIA IMPREZY „Vi BIEG SŁUŻB MUNDUROWYCH” LOSOWANIE NAGRODY NIE ODBYWA SIĘ.
 2. KOMISJA ROZPATRUJE WSZELKIE SPRAWY SPORNE I MA DECYDUJĄCY GŁOS CO DO ICH ROZSTRZYGNIĘCIA.

 

ORGANIZATORZY

 

 • gmina_Rzgow.png
 • logo_PSP.png
 • policja.jpg
 

 

 

 

 PARTNERZY

 • 3_SLTr.png
 • aeroklub.png
 • art-metal.jpg
 • browary.jpg
 • Eden.png
 • Ferio.jpg
 • Forma_logo.jpg
 • gwarek.jpg
 • hotel_atut_logo4gwiazdki.jpg
 • hotel_atut_logo5.jpg
 • Hydrostal.png
 • ipa_logo.jpg
 • Kia.png
 • kj_logo_fotograf.png
 • konspol.jpg
 • Kupiec.png
 • LOGO_KARLOS.gif
 • Mar-Dom.png
 • nadwarcianska.jpg
 • NSG.png
 • NSZZP.png
 • Renault.png
 • Setto.png
 • SW_logo.png
 • termy_uniejow.png
 • UNIQA.png
 • wcrm.png
 • wojpol logo.png
 • WORD Konin.png
 • yo_go.png
 • ZPKWW_logo.png

Kontakt:

podkom. Wiktor Nawrocki nr tel. (63) 247 24 18
lub 696 249 210

email: kontakt@biegmundurowych.eu

------------------------------------------------

Licznik odwiedzin

0089548
Dziś:
Wczoraj:
W tym tygodniu:
W tym miesiącu:
Wszystkich:
47
54
187
1645
89548